Hướng dẫn ẩn link affiliate với plugin Pretty Link Lite
Vì nhiều lý do khác nhau như muốn rút gọn link affiliate hay muốn giấu cấu trúc link affiliate mà bạn muốn đưa tất cả các link ra ngoài theo dạng www.hoaansocial.com/go/amazon. Khi khách hàng click vào link đó thì sẽ được redirect tới trang affiliate đích của bạn. Trước đây mình có viết về các… (0 bình luận)